​​​​​​​Biroul Notarial Londra – Mihail Florin Gavrila Va ofera urmatoarele servicii , Procuri. Declaratii. Traduceri. Apostila.

Biroul Notarial Londra – Mihail Florin Gavrila
Va ofera urmatoarele servicii , Procuri. Declaratii. Traduceri. Apostila.
Servicii Notariale

Eliberarea primei cărți de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

Prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României din străinătate poate fi solicitată doar prima carte de identitate (atunci când solicitantul nu a mai deținut anterior un alt act de identitate românesc –buletin sau carte de identitate), dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Dacă aţi mai deţinut carte de identitate românească şi doriţi reînnoirea acesteia (în caz de pierdere, furt, expirare, schimbare nume/domiciliu etc.), este necesar să alegeţi serviciul de autentificare a unei procuri (prin care împuterniciţi o altă persoană să solicite în numele dumneavoastră eliberarea cărţii de identitate).

În acest sens, selectaţi serviciul de Acte notariale - Procuri - apăsaţi butonul verde Solicitaţi serviciu - completaţi datele din pagina Date de identitate ale solicitantului - treceţi la pasul următor în pagina Completaţi detalii cerere - la Informaţii procuri solicitate alegeţi tipul procurii, Procură eliberare carte de identitate.

Cererea de eliberare a primei cărţi de identitate prin intermediul misiunilor diplomatice/oficiilor consulare, se poate face numai în situația în care minorul nu se poate deplasa în ţară, din motive obiective (se află la studii, urmează un tratament care nu permite întreruperea acestuia, prestează o activitate care nu permite deplasarea în ţară ş.a.) iar părinţii pot face dovada domiciliului în România.

Acte necesare

a) ,,cererea pentru eliberarea actului de identitate”, semnată de minor şi de unul dintre părinţi sau de către reprezentantul său legal;

b) documentul eliberat de autorităţile statului ori de alte instituţii din statul în care se află temporar solicitantul, din care să rezulte motivul pentru care nu se poate deplasa în ţară;

c) certificatul de naştere românesc, cu care se face dovada cetăţeniei române, original şi fotocopie;

d) actele de identitate ale părinţilor sau cel al reprezentantului legal, original şi fotocopie (carte de identitate/buletin de identitate, aflate în termen de valabilitate);

e) certificatul de căsătorie al părinţilor sau hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi fotocopie;

f) documentul cu care părinţii sau reprezentantul legal fac dovada adresei de domiciliu din România;

g) două fotografii mărimea ¾ cm având la bază o bandă albă de 7mm ;

h) contravaloarea cărţii de identitate;

i) timbru fiscal ori contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră transmit cererea împreună cu documentația către instituția competentă în acest domeniu (Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date -DEPABD, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne), care prin serviciile specializate locale, va proceda la obţinerea cărţii de identitate.

Cartea de identitate va fi transmisă misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de carieră ale României, care vor elibera cartea de identitate titularilor, pe bază de semnătură.

Înmânarea actului de identitate se face numai personal, titularului.


Servicii Notariale. Procuri. Declaratii. Traduceri. Apostila.
Biroul Notarial Londra – Mihail Florin Gavrila
07853 430310
Va rugam sa redistribuiti. Va multumim.
Please share. Thank you.

https://www.facebook.com/www.notary21.co.uk/

  •  

Oferte 14 Astăzi Comentarii (0)